Jaarverslag 

Lees in ons jaarverslag meer over onze inspanningen en resultaten in het vorige schooljaar. Ook de ouderraad en medezeggenschapsraad doen verslag. 

Jaarverslag schooljaar 2020-2021

Financieel jaarverslag De Korenaar Ouderraad 2021-2022