Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Kinderen eten tussen de middag op school met hun leerkracht en gaan daarna buitenspelen. Dan houden vrijwilligers samen met een aantal teamleden toezicht. De vrijwilligers krijgen hiervoor een vergoeding en daarvoor vragen we aan het begin van het schooljaar een vaste bijdrage per kind. Dit schooljaar is dat € 32,50 per kind per schooljaar.

  Lestijden groepen 1&2 Lestijden groepen 3 t/m 8
Maandag 08.30 - 14.45 uur 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 08.30 - 14.45 uur
ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur melden in een persoonlijk berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro of via de functie ziekmelden in Parro.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is € 45,00.

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 5 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei 
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Studiedagen (leerkrachten werken, alle kinderen zijn dan vrij!)

 • Maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2023
 • Donderdag 15 februari 2024
 • Woensdag 17 april 2024
 • Vrijdag 21 juni 2024

Margedagen (leerkrachten werken, alle kinderen zijn dan vrij!)

 • Woensdag 20 september 2023
 • Dinsdag 21 november 2023
 • Vrijdag 16 februari 2024
 • Maandag 24 juni 2024

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden