Menu

Brede ontwikkeling

DSCF2361 highres

Positief leerklimaat

Een veilige, vertrouwde basis is goed voor ieders welbevinden: een voorwaarde om tot leren te komen. Bij ons op school kun je jezelf zijn, word je gezien en gehoord en is er ruimte voor ontmoeting. Wij kijken met een positieve blik naar elkaar en leren kinderen om met zelfvertrouwen in de wereld te staan. Afspraken die we maken zijn duidelijk, wat zorgt voor rust en structuur.

Gouden Weken: groepsvorming

Aan het begin van het schooljaar besteden we extra veel aandacht aan positieve groepsvorming. Tijdens de Gouden Weken leggen we de basis voor een fijne sfeer.

We doen onder meer kennismakingsspelletjes, maken samen klassenregels en helpen kinderen hun plek te vinden in de groep. Na de kerstvakantie herhalen we dit ‘light’ met de Zilverweken. In de Gouden Weken en Zilverweken doen we ook kanjeroefeningen.

Erkende Kanjerschool

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer.

Waarom de Kanjertraining: De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Kanjertraining in de groepen

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan en de poster met de vijf Kanjerregels:

 • 1. We vertrouwen elkaar
 • 2. We helpen elkaar
 • 3. Niemand speelt de baas
 • 4. Niemand lacht uit
 • 5. Niemand blijft zielig
DSCF1729 highres

Bewegend leren, sportieve school

Achter ons ruime schoolgebouw vind je een groot en groen speelplein. Dit is omgetoverd tot een natuurlijk speelterrein. Van skelters tot ‘chillplekken’, van sportveldjes voor atletiek en balspellen tot klim- en klautertoestellen: voor alle leeftijden en voorkeuren is iets te beleven.

Gymlessen binnen en buiten

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft alle groepen twee keer per week les in de sporthal om de hoek. Vanaf het voorjaar zijn die lessen op ons eigen plein. Kinderen maken via clinics kennis met allerlei sporten en we stimuleren ze om lid te worden van een sportvereniging. Aan vrijwel alle Apeldoornse sporttoernooien doen we mee!

DSCF2268 highres

Dynamische schooldagen

We zijn steeds meer bezig met bewegend leren en maken schooldagen dynamisch. We laten kinderen tijdens lessen dus lekker bewegen. Dit prikkelt de zintuigen en zorgt voor betere opslag van de lesstof in het geheugen. En natuurlijk zijn actief spel en bewegend leren ook goed voor een gezonde leefstijl.

DSCF1669 highres 1

Focus op cultuuronderwijs en mediawijsheid

Ons cultuuronderwijs is volop in ontwikkeling. Kinderen komen in hun basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Zij leren hun creatieve vaardigheden gebruiken en ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen.

We koppelen ons cultuureducatie aan ontwikkelingsgericht onderwijs, zodat dit vast onderdeel is van ons onderwijsprogramma.

ICT en mediawijsheid

Waar zinvol is ICT onderdeel van onze lessen. In alle groepen vind je digiborden en er zijn chromebooks beschikbaar voor kinderen. We zetten ook adaptieve software in. Bij rekenen bijvoorbeeld, maken kinderen oefeningen en zelftoetsen die zich steeds aanpassen aan hun niveau. Extra leuk: dankzij onze 3D-printer kunnen kinderen hun eigen ontwerpen printen.

In deze multimediale wereld is het ook zaak dat kinderen mediawijs worden. Ook daar besteden we dus aandacht aan op school.

DSCF2321 highres 1

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Wij kijken altijd wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor kinderen die opvallen vanwege hun snelle leerproces of hoge scores, bieden we veel in de groep. Daarvoor hebben we uitdagend lesmateriaal. Onze begaafdheidscoördinator coacht leerkrachten. 

Voor begaafde kinderen die dreigen vast te lopen, bijvoorbeeld omdat zij kampen met faalangst, het ‘leren leren’ kunnen ontwikkelen of sociaal vaardiger willen worden, hebben we de Proeftuingroep. Eens in de veertien dagen werken kinderen onder begeleiding van onze begaafdheidscoördinator een ochtend aan hun persoonlijke leerdoelen. Zij gaan onder meer aan de slag met complexe vraagstukken, doen samenwerkingsopdrachten en krijgen filosofie. 

Het PCBO Plusprogramma biedt onderwijs op maat voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit programma bestaat uit drie pijlers:

 • plusbegeleiding op school
 • de Bovenschoolse Plusklas
 • ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO

PCBO Plusprogramma