In het schoolondersteuningsprofiel staat wat wij kinderen bieden die extra ondersteuning nodig hebben en hoe wij passend onderwijs op school organiseren. 

Het Schoolondersteunings Profiel voor het schooljaar 2021-2022 is hier te downloaden.