Brede ontwikkeling

 

 

Taal, rekenen en andere ‘kennisvakken’ zijn belangrijk, maar er is meer. Wij gaan voor een brede ontwikkeling. Wie ben je, wat kun je, wat is je talent en hoe leer je graag? Stap voor stap leren kinderen reflecteren op zichzelf, de ander en op hun manier van leren. Op De Korenaar kun je leren met hoofd, hart en handen en krijgen nieuwsgierigheid en leergierigheid de ruimte. 

Focus op cultuuronderwijs 

Ons cultuuronderwijs is volop in ontwikkeling! Kinderen komen in hun basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Zij leren hun creatieve vaardigheden gebruiken en ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen. 

We koppelen ons cultuureducatie aan ontwikkelingsgericht onderwijs, zodat dit vast onderdeel is van ons onderwijsprogramma. 

ICT en mediawijsheid 

Waar zinvol is ICT onderdeel van onze lessen. In alle groepen vind je digiborden en er zijn chromebooks beschikbaar voor kinderen. We zetten ook adaptieve software in. Bij rekenen bijvoorbeeld, maken kinderen oefeningen en zelftoetsen die zich steeds aanpassen aan hun niveau. Extra leuk: dankzij onze 3D-printer kunnen kinderen hun eigen ontwerpen printen. 

In deze multimediale wereld is het ook zaak dat kinderen mediawijs worden. Ook daar besteden we dus aandacht aan op school.