Aanbod plusleerlingen

 

 

 

Wij kijken altijd wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor kinderen die opvallen vanwege hun snelle leerproces of hoge scores, bieden we veel in de groep. Daarvoor hebben we uitdagend lesmateriaal. Onze begaafdheidscoördinator coacht leerkrachten. 

 

 

Voor begaafde kinderen die dreigen vast te lopen – bijvoorbeeld omdat zij kampen met faalangst, het ‘leren lerenkunnen ontwikkelen of sociaal vaardiger willen worden – hebben we de plusgroep. Eens in de veertien dagen werken kinderen onder begeleiding van onze begaafdheidscoördinator een ochtend aan hun persoonlijke leerdoelen. Zij gaan onder meer aan de slag met complexe vraagstukken, doen samenwerkingsopdrachten en krijgen filosofie. 

Het PCBO Plusprogramma biedt onderwijs op maat voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit programma bestaat uit drie pijlers:

  • Plusbegeleiding op school
  • de Bovenschoolse Plusklas
  • ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO.

In dit document leest u hier meer over.