Ziekmelden van uw kind kan telefonisch, maar liefst ontvangen wij dit bericht via Parro. U kunt in een persoonlijk bericht aan de leerkrachten laten weten dat uw zoon/dochter ziek is en niet naar school komt. Graag bericht voor 08.15 uur. 

Alle kinderen zijn vrij tijdens de vakanties en de studiedagen. Mocht u hiervan af moeten wijken, dan kunt u hiervoor een verlofaanvraag doen bij de directie van de school. Hieraan zijn wel regels verbonden. Deze kunt u hier lezen. 

Het aanvraagformulier kunt u vragen bij de directie. Voor een doktersbezoek o.i.d. kunt u overleggen met de leerkracht via Parro.