Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is €45,- per kind per schooljaar. Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is een maximum bedrag ingesteld van €120,- per schooljaar. De ouderraad beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderraad

Overblijfbijdrage

Schooljaar 2020-2021 was het eerste jaar waarin er op De Korenaar met een continurooster werd gewerkt. Alle kinderen eten op school met de eigen leerkracht. Als de kinderen buiten spelen en de leerkrachten pauze hebben, houden vrijwilligers samen met enkele teamleden toezicht tijdens het buitenspelen. De vrijwilligers ontvangen voor het uur dat zij toezicht houden een vrijwilligersvergoeding. Dit vinden we belangrijk omdat we hiermee kwaliteit en continuïteit kunnen borgen. Om de vrijwilligersvergoeding te kunnen bekostigen vragen wij ieder jaar aan het begin van het schooljaar aan ouders een vaste bijdrage per kind voor het overblijven.  

In het schooljaar 2021-2022 heeft 89% van de ouders deze bijdrage betaald. Daar waren we heel blij mee! De bijdrage was toen 37,50 per kind. In overleg met de MR hebben we besloten de bijdrage voor schooljaar 2021-2022 te verlagen naar 32,50 per kind. Daarbij gaan we ervan uit dat het percentage betalende ouders dat jaar hoger zal liggen dan 89%. Ouders ontvangen in oktober van een schooljaar via schoolkassa een betaalverzoek.