Wij werken met een continurooster. Kinderen eten tussen de middag op school met hun leerkracht en gaan daarna buitenspelen. Dan houden vrijwilligers samen met een aantal teamleden toezicht.

De vrijwilligers krijgen hiervoor een vergoeding en daarvoor vragen we aan het begin van het schooljaar een vaste bijdrage per kind. Dit schooljaar is dat € 32,50 per kind per schooljaar.