Korenm@il

De Korenm@il is de nieuwsbrief van onze school. In deze nieuwsbrief praten we ouders bij over zaken die spelen in en om de school. Ook staat er regelmatig een bijdrage in van de OR, MR of van een organisatie buiten school waarmee wordt samengewerkt, zoals de BSO.