Positief leerklimaat

Een veilige, vertrouwde basis is goed voor ieders welbevinden: een voorwaarde om tot leren te komen. Bij ons op school kun je jezelf zijn, word je gezien en gehoord en is er ruimte voor ontmoeting. Wij kijken met een positieve blik naar elkaar en leren kinderen om met zelfvertrouwen in de wereld te staan. Afspraken die we maken zijn duidelijk, wat zorgt voor rust en structuur. 

 

Kanjerschool 

Via de Kanjeraanpak bevorderen we het onderling vertrouwen in de groep. En dat is de basis voor rust in de klas, een fijne sfeer en sociale veiligheid. Onze uitgangspunten: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand blijft zielig en niemand lacht uit. We gaan uit van ieders goede bedoelingen. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen. Daar beginnen we spelenderwijs mee, via dierenmetaforen en verhalen. Later gaan we in gesprek over gekleurde petten, die symbool staan voor bepaald gedrag. Stap voor stap krijgen kinderen - passend bij hun leeftijd – steeds meer inzicht in hun gedrag en leren daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 

De petten vertegenwoordigen positieve eigenschappen, die in ‘lastige’ situaties soms uit balans raken. Dan verandert stoer gedrag bijvoorbeeld in bazig gedrag en wordt lief gedrag onderdanig gedrag. Door hierover in gesprek te gaan, ontdekken kinderen dat je met jezelf zijn het verste komt. Als je bent te vertrouwen en je durft ook de ander te vertrouwen, ben je een kanjer! 

Alle leerkrachten volg(d)en de Kanjertraining en we praten er regelmatig over met elkaar. Onze Kanjer-coördinator stimuleert ons om de aanpak levend te houden. 

Gouden Weken: groepsvorming 

Aan het begin van het schooljaar besteden we extra veel aandacht aan positieve groepsvorming. Tijdens de Gouden Weken leggen we de basis voor een fijne sfeer. 

We doen onder meer kennismakingsspelletjes, maken samen klassenregels en helpen kinderen hun plek te vinden in de groep. 

Na de kerstvakantie herhalen we dit ‘light’ met de Zilverweken. In de Gouden Weken en Zilverweken doen we ook kanjeroefeningen.