Wat is en doet de ouderraad?

De Ouderraad is een groep ouders die helpt met het organiseren van activiteiten voor de kinderen van de Korenaar. Het doel van deze activiteiten is de schooltijd tot een feest te maken en bij te dragen aan de missie en de kernwaarden van de school. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Koningsspelen, Avondvierdaagse, Asselse Mijl, Schoolreisjes en het Pleinfeest. Bij deze activiteiten helpen veel ouders. Het is goed om te ervaren dat de Korenaar kan rekenen op een brede achterban, die bij de activiteiten haar steentje bij wil dragen. De Ouderraad vraagt elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage en gebruikt deze om de activiteiten te financieren.

De Ouderraad bestaat uit ongeveer 10 leden. De vergaderingen van de Ouderraad zijn 1x per 6 weken en staan op de schoolkalender. Judith (leerkracht groep 5 en 8) woont namens het team van de school de vergaderingen bij. De leden van de Ouderraad vormen samen met leerkrachten commissies om de activiteiten te organiseren.

Op de foto de leden van de ouderraad:

Achter van rechts naar links:  Arjen, Laurens, Peter en Manuel.
Voor van rechts naar links: Ate-Jan, Bas, Daniëlle, Moniek, Marina en Sylvia

Contact
Heeft u vragen aan de Ouderraad? Neem dan contact op via orkorenaar@pcboapeldoorn.nl of klik op de contact-link hieronder!

Contact