Oudercommunicatie

Groeien door de kracht van samen.

Met leerlingen, ouders en het Korenaarteam zijn wij een leer-en leefgemeenschap. Met kinderen, ouders en team doen wij samen veel leuke activiteiten. We gaan met kinderen in gesprek over hun leerdoelen en ontwikkeling en betrekken daar ouders bij. Met ouders ontwikkelen wij educatief partnerschap, zodat wij kinderen samen optimaal kunnen ondersteunen en coachen in hun ontwikkeling. Kinderen leren samenwerken en ontdekken hoe hun talenten elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Parro: in een beschermde omgeving communiceert de schoolleiding en de leerkracht met ouders en omgekeerd over schoolse zaken betreffende de leerling(en) en de groep.

Huisbezoek: bij alle nieuwe kinderen van groep 1 gaat de leerkracht op huisbezoek. Doel is om op een prettige informele manier kennis te maken met elkaar.

Kennismakingsavond:  bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/informatieavond voor elke groep. Dan kunnen de leerkracht(en) en ouders met elkaar kennismaken en wordt belangrijke informatie over dat schooljaar; de vakken, de groep, uitjes en dergelijke.

Startgesprek: in de derde week van het schooljaar zijn er startgesprekken tussen de leerkracht(en) en ouders. Dan worden verwachtingen uitgesproken tussen beide partijen. Ook kunnen de ouders dan belangrijke informatie verstrekken over hun kind. Er wordt o.a. besproken hoe vaak ouders contact wensen met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind (we noemen dit een gespreksarrangement).

Korenmail: de digitale nieuwsbrief die elke vier weken verschijnt. Hierin staan belangrijke data en nieuwsberichten over de school.

Ouderavond: jaarlijks organiseert de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) in samenwerking met de school een ouderavond. Er wordt een onderwerp gekozen dat relevant is. De ouderavond vindt plaats in het najaar. Ouders krijgen een uitnodiging via Parro. We verwachten dat er van elk gezin minstens een ouder aanwezig is.

Tien minuten-gesprekken: driemaal per jaar zijn er tien minuten-gesprekken voor alle groepen. Omdat wij goede communicatie erg belangrijk vinden, vragen wij u om sowieso van twee van de drie gespreksmogelijkheden gebruik te maken.  In groep 8 vindt er een vijftien-minuten-gesprek plaats, omdat er dan o.a. wordt gesproken over de overgang naar het voortgezet onderwijs.