Werken in thema’s in een rijke leeromgeving

 

We werken zes tot acht weken met een thema. Hierin verweven we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en cultuur. In groepen 3 en 4 is dat ook zo voor lezen, schrijven en taal.  

De leerkracht gaat met kinderen op zoek naar hun interesses en betrokkenheid bij het thema en bouwt dat van daaruit op. Zo wordt het onderwijs betekenisvol voor kinderen. In de onderbouw bijvoorbeeld, wordt dan bijvoorbeeld een spelhoek ingericht die past bij wat kinderen inbrengen. 

Zo ontstaat een rijke leeromgeving met boeken, voorwerpen, een vragenwand voor onderwijs of – in de bovenbouw – een sociaal-culturele praktijk. Denk aan het organiseren van een actie of een restaurant inrichten. 

Ouders ontvangen een themabrief, zodat zij thuis in gesprek kunnen gaan over het thema. 

 

Leren binnen en buiten de school 

Leren doen we binnen en buiten de school. We koppelen (kring)gesprekken, oefeningen, knutselwerk en allerlei opdrachten aan een thema, natuurlijk passend bij de leeftijd en ontwikkeling. Aan elk thema is ook een excursie, bibliotheek-, museum- of bedrijfsbezoek of theatervoorstelling gekoppeld. We sluiten een thema af met een expositie, presentatie, voorstelling, een minimuseum, modeshow of andere activiteit.