Ontwikkelingsgericht onderwijs

Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Wij motiveren kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten en stimuleren hun brede ontwikkeling. Dit doen we in een rijke leeromgeving waarin we onderwijs betekenisvol maken en kinderen leren meedoen met zogenoemde sociaal-culturele praktijken.  

Sociaal-culturele praktijken zijn activiteiten die je terugziet in onze samenleving en waar bepaalde ‘regels’ aan verbonden zijn. Denk aan de activiteit winkelen. In een winkel is de regel dat je betaalt voor je aankopen. Door met anderen samen te spelen en te leren en door stimulans van hun leerkracht, ontdekken kinderen hoe zij deelnemen aan die activiteiten. Zo leren zij ‘de wereld’ dus steeds beter kennen. 

 

Actief leren en reflecteren

Actief leren is kenmerkend voor OGO. Kinderen leren nadenken over wat ze doen. Wat gaat goed, wat kan beter? Leerkrachten begeleiden hun ontwikkelingsproces en bieden lessen, activiteiten en materialen aan die aansluiten bij de leefwereld van kinderen op dat moment. Zo krijgt de lesstof betekenis voor kinderen. Zij krijgen zin om de wereld verder te verkennen, vraagstukken te onderzoeken en problemen te leren oplossen. Kinderen kunnen hun talenten inzetten en laten groeien.