Community of learning

Met kinderen en ook ouders vormen we een leergemeenschap, een community of learning. Kinderen hebben hun actieve inbreng, leerkrachten ontwerpen samen het thematisch onderwijs en we nodigen ouders uit om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. 

Als team blijven we het onderwijs steeds verbeteren. Zo werken we aan versterking van de doorgaande lijn in OGO en willen we meer vanuit leerlijnen en leerdoelen gaan werken en minder vanuit methodes.