Waar staan we voor?

Ons motto is: “ De Korenaar, Daar groei je van!”  

Dit bereiken we door te kijken naar wat kinderen nodig hebben en het onderwijs daarop af te stemmen.

Samenwerking tussen de kinderen vinden we daarbij belangrijk want, alleen door samenwerken kun je sterk zijn én sterk blijven! 

Hierbij stimuleren we de kinderen gebruik te maken van hun kwaliteiten.

We streven ernaar om evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, vaardigheden en attitude. De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs, daarnaast vinden we de persoonlijke ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling ook erg belangrijk.

Dit alles vindt plaats in een omgeving waarin uw kind zich veilig voelt om zich te kunnen ontwikkelen. Om dit vorm te geven in ons onderwijs gebruiken we de principes van ‘OntwikkelingsGericht Onderwijs’ (OGO), welke worden voorgesteld als een cirkel met drie ringen. Welke hieronder nader worden toegelicht.

1. Basisontwikkeling van het kind

In de binnenste cirkel vinden we de volgende begrippen: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierigheid en emotioneel vrij zijn. Dit bevindt zich in de kern, ook wel de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen genoemd. Als dit niet in balans is, zal een kind moeite hebben met leren en het ontwikkelen van zichzelf. 

 

2. De Brede Ontwikkeling: 

 In de cirkel daaromheen staan de volgende begrippen centraal: actief zijn, initiatieven nemen, communiceren, samenspelen en samenwerken, de wereld verkennen, zich uiten en vormgeven, zelfsturing en reflectie, onderzoeken, redeneren en probleemoplossen, symbolen, tekens en betekenissen. 

 

3. Specifieke Kennis en Vaardigheden

In de buitenste cirkel staan we stil bij specifieke kennis en vaardigheden zoals: je lekker en goed kunnen bewegen, begrijpen van woorden, begrippen en taal, kunnen schrijven, begrippen van hoeveelheden, maten en gewichten, optellen en aftrekken, kunnen deelnemen aan gesprekken, kunnen omgaan met gereedschappen en technieken, creatieve vaardigheden zoals toneelspelen, muziek en beeldende vorming, je kunnen oriënteren in de wereld en burgerschapsvorming. 

4. Werken met thema's:

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aangeboden in een thema, inclusief aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, techniek en creatieve vakken.  in groep 3 en 4 wordt het rekenonderwijs wel vormgeven via een rekenmethode. Een thema, wat dicht bij de leefwereld van de kinderen staat, duurt circa zes tot acht weken. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden.  In de groepen 5 t/m 8 worden de wereldoriënterende vakken thematisch aangeboden. Hierbij wordt  de leergang ‘Topondernemers’ als bron ingezet.

5. Reflectie

Kinderen doen heel veel op een dag. Af en toe is het goed om ook eens rustig te kijken wat je als kind allemaal hebt gedaan en hoe dat is gegaan. Dit wordt ook wel reflecteren genoemd. Het is alsof de leerling zichzelf in de spiegel ziet.  Reflecteren kan alleen of met een maatje. Ook wordt er als groep totaal gereflecteerd.  De leerkracht stelt dan vragen centraal als:  "wat gaat goed, wat kan beter of anders?" Dit is een leerproces voor zowel de leerling als de leerkracht. 

We gaan er graag over in gesprek met u!

Vraag een gesprek met de directeur aan om te ontdekken of onze uitgangspunten bij uw kind passen.

Contact