Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. We kennen allemaal het klassikaal onderwijs, maar dit is niet meer de standaard.  Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. Sommige scholen werken met uitgesproken pedagogische concepten. De Korenaar werkt vanuit de principes van OntwikkelingsGericht Onderwijs. Vraag daar naar tijdens uw bezoek bij een school! 

Welke uitgangspunten staan centraal?

Klik op onderstaande button.

Waar staan we voor?