Leerlingenzorg

Op de Korenaar wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door twee interne begeleiders. De interne begeleiders waarborgen de zorg voor zowel leerkrachten als leerlingen. Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze zorg worden bepaald door het kind, de leerkracht en de groep. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan en komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen. Als team kiezen wij voor zorg, die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. 

 

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Een goede klassenorganisatie;
  • Zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor leerlingen die het nodig hebben. Gedurende deze tijd krijgen leerlingen extra uitleg van de leerstof of pré-teaching van de leerstof die nog gaat komen.;
  • Voldoende ambulante tijd voor de interne begeleiders
  • Een leerkracht die kinderen begeleidt in het kader van passend onderwijs;
  • Het functioneren van ouders in de zorg op school;
  • Voldoende financiële middelen voor extra leermiddelen; (Wanneer er in de formatie ruimte over is, kan het zijn dat een leerkracht een taak krijgt om leerlingen met leermoeilijkheden extra te gaan begeleiden.)

Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd contact met ons opnemen 

Contact