Begaafde leerlingen

Kinderen kunnen een ondersteuningsbehoefte hebben, omdat ze moeite hebben met de lesstof. Maar ze kunnen ook een zorgvraag hebben, omdat ze juist de reguliere lesstof al goed of snel beheersen. Op de Korenaar is planmatige aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces, hoge leerprestaties of vanwege hun talent m.b.t. een bepaald vakgebied. Eén ib-er is tevens ‘plusleerkracht’ en begaafdheidscoördinator. Zij werkt op bepaalde tijden in de week individueel of in kleine groepen met deze leerlingen buiten de bestaande groep. De betreffende ib-er begeleidt op dit punt tevens de groepsleerkracht. Deze ib-er:

  • volgt de leerlingen door de jaren heen;
  • ondersteunt de groepsleerkracht;
  • verzamelt aparte leerstof;
  • geeft individueel, of in groepjes les;
  • volgt de onderwijskundige ontwikkelingen op dit gebied.

De groepsleerkracht onderhoudt contact met ouders, desgewenst vergezeld van de betreffende IB-er.