Onderwijs

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om goed te kunnen groeien en leren! We besteden daarom veel aandacht aan de begrippen: Zelfvertrouwen, Veiligheid en Omgaan met elkaar.

 

Identiteit 

De Korenaar is een protestants-christelijke school. Als team weten we ons geïnspireerd vanuit de Bijbel.

In de omgang met elkaar proberen we daar uiting aan te geven.
We vinden het belangrijk dat wij elkaar accepteren, waarderen, respecteren en helpen daar waar dat nodig is. Iedere week worden twee of drie verhalen uit de Bijbel verteld. Middels diverse werk-
vormen ontdekken we samen de betekenis van de verhalen. We vinden het belangrijk dat kinderen recht hebben op hun eigen inter-
pretatie om dát uit een verhaal te halen wat voor hen waardevol is. De methode Kind op Maandag die we daarbij inzetten helpt ons daarbij. 

 

Organisatie van het onderwijs