Coronamaatregelen en richtlijnen op PCBO De Korenaar

Thuisblijven of naar school 

De beslisboom geeft inzicht bij de vraag of uw kind wel of niet naar school kan bij Corona-gerelateerde klachten bij het kind zelf of in uw gezin. 

https://www.boink.info/beslisboom 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs/corona-en-regels-voor-ouders-van-leerlingen 

 

Geen ouders in de school 

Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online of telefonisch gedaan. Mocht een oudergesprek toch op school plaatsvinden, dan vragen we ouders vooraf de gezondheidscheck te doen en in de school een mondkapje te dragen.  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 

 

Wel ouders op het schoolplein 

Ouders mogen bij het brengen en halen van de kinderen wel op het schoolplein komen. Houd goed afstand van elkaar. Ouders van oudere kinderen verzoeken we om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan of af te zetten bij het hek.  

 

Externen in de school 

Alleen externen die een directe relatie hebben met het primaire onderwijsproces, zoals individuele leerlingbegeleiders, mogen in de school komen. Zij dragen een mondkapje als ze door de school lopen.  

 

Andere vragen? 

Op onderstaande site vindt u actuele informatie over de richtlijnen voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/