Ouderraad

Ouderraad

In de Ouderraad helpen ouders bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen van De Korenaar. Van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen, de Avondvierdaagse, schoolreisjes en het Pleinfeest maken we natuurlijke een feest! Ouders werken met teamleden samen in commissies om dit soort leuke activiteiten te organiseren. 

 

De Ouderraad bestaat uit zo’n tien ouders en vergadert eens per zes weken. Namens het team is Ciska Bakker contactpersoon. De Ouderraad vraagt ouders elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage om het activiteitenprogramma uit te kunnen voeren.