Medezeggenschapsraad 

In de medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen ouders en leerkrachten mee over het schoolbeleid van De Korenaar. 

De MR vergadert zo’n acht keer per jaar. Op de agenda staan onder meer het schoolplan, de schoolgids en de begroting. De MR is critical friend van het managementteam en werkt mee aan een goede gang van zaken op school. 

Het medezeggenschapsreglement is in oktober 2022 opnieuw vastgesteld. De link naar dit document vindt u hieronder.

Meer weten of de notulen van MR-vergaderingen inzien? Mail dan naar mrkorenaar@pcboapeldoorn.nl. 

MR medezeggenschapsreglement De Korenaar 2022

In samenwerking met de MR en onze collegaschool de KWS organiseerden wij in november een ouderavond met als thema 'Help, mijn kind is online!' Een mooi thema waar spreker Laurens Veltman heel boeiend over kon vertellen. Mocht u het gemist hebben of de presentatie nog eens willen doorlezen, deze vindt u hieronder. 

Ouderavond Digital Awareness