Tussenschoolse opvang

TSO Broodje Plezier maakt het voor uw kind(eren) en leraren mogelijk te genieten van een gezonde en ontspannen lunch en pauze. Door middel van de inzet van enthousiaste en loyale vrijwilligers garanderen wij al jarenlang de overblijf van uw kind op PCBO De Korenaar.

Het Overblijven

Er wordt in groepsverband gegeten, voorafgegaan door kort de handen te vouwen. Voor de snelle eters betekent dit dat ze na een kwartier lekker buiten kunnen spelen. De kinderen die wat meer tijd nodig hebben, krijgen extra tijd om hun boterham op te eten. Wel zorgen we ervoor dat kinderen minimaal een half uur buiten hebben gespeeld.

Na de lunch hebben de kinderen de gelegenheid om (bij voorkeur buiten) te ontspannen d.m.v. sport en spel. De overblijfouders zijn ook op het plein aanwezig en herkenbaar aan veiligheidshesjes. Als het weer heel slecht is, spelen de kinderen binnen. De kinderen hebben een uur pauze, waarvan de TSO 45 minuten verzorgd. Het laatste kwartier staan de docenten op het plein.

De Lunchtrommel

Geef uw kind(eren) een zo gezond mogelijke lunch mee. Samen met de school leren wij de kinderen wat een gezonde lunch is, het is fijn als u daaraan wilt meewerken. We zien liever niet dat een kind snoepgoed of koek mee krijgt in de lunchtrommel, omdat onze ervaring leert dat kinderen daar als eerste aan beginnen en minder trek overhouden voor hun gezonde lunch.

De kosten voor het overblijven en TSO-assistent

We hanteren het standaardtarief van € 1,50 per overblijfmoment, of uw kind eenmalig of vast overblijft maakt geen verschil. Voordat uw kind op school gaat overblijven dient u hem/haar te registreren via www.tso-assistent.net. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig die u kunt opvragen bij de algemeen coördinator Sylvia van der Hoeven. Neemt u minimaal een week voorafgaand aan het eerste overblijfmoment contact met haar op via de e-mail.

Contact

Algemeen coördinator van TSO Broodje Plezier | Sylvia van der Hoeven
E-mail | overblijfkorenaar@pcboapeldoorn.nl
Adres | Staringlaan 53 | 7314 LN Apeldoorn