Het team van de Korenaar

Wilt u zien wie er bij ons werkzaam zijn. Met trots presenteren wij hieronder onze teamleden die zich dagelijks inzetten voor de kinderen op school.

 

Directeur

Mijn naam is Kitty ten Napel, ik ben directeur van PCBO De Korenaar en van PCBO Koningin Juliana. In mijn werk ben ik erop gericht voortdurend in ontwikkeling te blijven. Ik werk graag samen met een team dat zich iedere dag vol passie in zet om kwalitatief goed ontwikkelingsgericht onderwijs te kunnen bieden dat betekenisvol is voor kinderen. Welbevinden van kinderen en medewerkers is daarbij een belangrijke voorwaarde!

Unitleider onderbouw en groep 3B

Mijn naam is Emmy Verheul. Ik werk sinds 1999 op PCBO de Korenaar. Ik heb op deze school veel verschillende werkzaamheden mogen verrichten, als groepsleerkracht, als rugzakbegeleider en sinds 2011 ook als unitleider van de groepen 1 t/m 4.

Ik wil mij graag inzetten voor goed en eigentijds onderwijs, waarin ook aandacht is voor ontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten. Samenwerken, het van en met elkaar leren, vind ik daarbij essentieel. Dat zorgt voor verbinding, waardoor het welbevinden en zelfvertrouwen van zowel kinderen als collega’s vergroot wordt.

Unitleider bovenbouw en leerkracht groep 7 en 7/8

Ik ben Ciska Bakker. Ik ben unitleider bovenbouw en leerkracht van groep 7/8 (woensdag) en groep 7 (vrijdag). De Korenaar is een mooie school, waar onderwijs, team en kinderen voortdurend in ontwikkeling zijn. Ik vind het belangrijk om elke dag goed onderwijs neer te zetten. Ik geloof dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en de wereld willen ontdekken. Samen met het team wil ik vanuit visie onderwijs bieden dat ruimte geeft aan die nieuwsgierigheid en een leeromgeving creëren die kinderen uitdaagt te leren. Individueel, maar juist ook van en met elkaar. Ik zet mij in voor een positief pedagogisch klimaat in de groep en school als geheel. Elk kind echt zien, daar gaat het om!

Intern begeleider

Mijn naam is Jel Lawalata-Kremer, sinds maart 2008 ben ik intern begeleider en plusleerkracht op PCBO De Korenaar.

Samen met mijn collega intern begeleider Henriëtte Browne ben ik erop gericht om de leerkrachten van de school op professionele wijze te coachen bij het bieden van passend onderwijs.

Ik wil respectvol omgaan met kinderen, ouders en collega's. Ik streef ernaar om de leerling, de ouder en de collega te zien en te waarderen met zijn/haar mogelijkheden, deze te stimuleren in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en te ondersteunen bij het vergroten van zijn/haar talenten en geluk.

Intern begeleider

Mijn naam is Henriëtte Browne en ik ben sinds 2016 werkzaam bij PCBO Apeldoorn.

In mijn werk als Intern Begeleider staat voor mij centraal om het beste uit kinderen te halen. Vanuit aandacht en respect begeleid ik hen tot verdere groei in hun zelfstandigheid, authenticiteit en gevoel van eigenwaarde.

Samen met ons professionele team zorgen we voor een goed pedagogische en didactische omgeving, waarin kinderen tot ontplooiing komen. In een veilig klimaat kunnen we van en met elkaar leren. Daar zet ik me enthousiast voor in!

Groep 1/2A

Mijn naam is Eline Oldenkamp, sinds augustus 2018 ben ik leerkracht op De Korenaar. Als leerkracht wil ik het verschil maken voor kinderen. Vanuit hun nieuwsgierigheid kinderen de wereld laten ontdekken. Hen laten groeien met aandacht voor ieders unieke talenten. Dat is waar ik mij samen met mijn team iedere dag voor inzet.

Leerkracht groep 1/2B

Mijn naam is Annemieke ten Haaken. Ik ben een aantal jaar terug gestart in groep 8 op de Korenaar. Inmiddels heb ik in alle groepen les gegeven en ben ik nu leerkracht in groep 1/2b. Ik geniet erg van het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de kinderen. Als leerkracht vind ik het belangrijk om de kinderen veiligheid, structuur, inspirerend en uitdagend onderwijs te bieden. Verder vind ik het fijn om de Christelijke waarden en normen mee te geven aan de kinderen. Heel belangrijk vind ik ook dat elk kind zich gehoord en gezien voelt en plezier heeft op school.

Leerkracht groep 1/2B
Mijn naam is Lisanne Kamphuis en ik val momenteel met veel plezier in bij groep 1/2b. 
Wat ik het belangrijkste vind is dat een kind zich veilig en gezien voelt. 
Dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen in zijn eigen tempo in een veilige klassenomgeving. 
Ook is het van belang dat een kind plezier heeft en prettige contacten krijgt met de kinderen in zijn/haar klas. 
Daarnaast vind ik het fijn om mijn christelijke geloof, en de normen en waarden die daarbij horen, mee te geven aan de kinderen.

Groep 1/2B

Mijn naam is Pierrette Heinen en ik werk met veel plezier in groep 1/2 op De Korenaar.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen, zodat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Door samen te spelen en te werken leren kinderen van en met elkaar. In een goede samenwerking met mijn collega’s streef ik ernaar om betekenisvol onderwijs te geven.

Groep 1/2C

Mijn naam is Annelon Baan. Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam op de Korenaar als leerkracht. Het belangrijkste vind ik dat een kind zich veilig voelt op school en dat elk uniek kind zich gezien en gehoord voelt. Daarnaast wil ik de kinderen voor bereiden op het leven in de maatschappij, door de ontwikkeling van taal, rekenen en zaakvakken te bevorderen maar ook door te werken aan het zelfvertrouwen van het kind, zelfstandigheid, samenwerken en het communiceren met anderen. Tot slot vind ik het belangrijk om de kinderen christelijke waarden en normen mee te geven.

Groep 1/2D

Mijn naam is Jolande te Winkel en ik ben sinds 2011 parttime werkzaam als groepsleerkracht 1/2 op PCBO de Korenaar. Het ontwikkelingsgericht lesgeven aan kleuters op de Korenaar (en de zorg voor het jonge kind) is nog steeds mijn grootste passie: hun onbevangenheid, leergierigheid, spontaniteit, “puurheid” en het al spelend ontdekkend leren, leidt bij mij tot zeer groot enthousiasme, waarbij empathie voor mij van het grootste belang is! Ik geniet iedere werkdag van deze leeftijdsgroep!

Leerkracht groep 1/2D

Mijn naam is Cassie Helmes en ik ben sinds vorig jaar leerkracht bij PCBO Apeldoorn. Op donderdag en vrijdag ben ik de leerkracht van groep 1/2d. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wanneer ze met plezier naar school gaan, komt het leren voor een groot gedeelte vanzelf. Ik merk dat veel kinderen en ik zelf intrinsiek gemotiveerd worden door het ontwikkelingsgericht werken (en werken vanuit een thema). Vanuit nieuwsgierigheid probeer ik de kinderen steeds meer uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen.

Groep 3A

Mijn naam is Tamara Smit en sinds vorig schooljaar ben ik leerkracht op PCBO De Korenaar.

Ik ben enthousiast, betrokken en vind het geweldig om samen met kinderen te leren, ervaren en ontdekken zowel op leergebied als sociaal / emotioneel, waarin het samenwerkend leren centraal staat.

Ik geniet van het creatief nadenken over de kwaliteit van het onderwijs.

In mijn werk ben ik altijd op zoek naar verbinding, want goed onderwijs maak je samen.

Groep 3B

Mijn naam is Inge ten Bergen. Ik werk dit jaar met veel plezier in groep 3 op De Korenaar. Het is een jaar waarin kinderen zich heel hard ontwikkelen. Ik vind het dan ook belangrijk om ieder kind te zien en aan te sluiten bij wat het kind al kan. Samen met mijn collega’s wil ik, door middel van veel positieve feedback, ieder kind het vertrouwen geven om steeds een stapje verder te komen. In de klas werken we veel samen, omdat kinderen veel van elkaar kunnen leren en omdat ze elkaar op deze manier goed leren kennen. Dit zorgt voor een positieve sfeer in klas.

Groep 4A

Mijn naam is Eline Kamphuis, sinds 2016 ben ik werkzaam op PCBO De Korenaar. Het welbevinden van de leerlingen is belangrijk voor mij, als leerkracht, waarbij eerlijkheid en vertrouwen tussen de leerlingen onderling en met de leerkracht voorop staat. Samen met het aanbieden van gestructureerde en betekenisvolle activiteiten zorgt dit ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Groep 4B

Mijn naam is Jacquelien Veldhuis en ik ben sinds 2013 werkzaam op De Korenaar. Een veilige leeromgeving bieden waar kinderen met plezier zich kunnen ontwikkelen en elke dag nieuwe dingen leren en ontdekken. Dat is wat ik elke dag probeer te bereiken. Dit alles op een open en respectvolle manier. Ook de samenwerking met ouders en collega’s vind ik daarbij erg belangrijk.

Groep 4B

Mijn naam is Hanneke Steunenberg. Met veel enthousiasme werk ik op De Korenaar. Mijn streven is dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt in de klas. Daarbij is samenwerking erg belangrijk: tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten en kinderen, maar ook samenwerking met ouders. Wat ik ook erg belangrijk vind is de kinderen te leren meer zelfstandig e worden en ze zo voor te bereiden op de toekomst.

Groep 5

Mijn naam is Dineke Lammers. Hoewel ik al heel wat jaren werkzaam ben op de Korenaar, heb ik nog steeds veel passie voor het onderwijs en beleef hier veel plezier aan. De brede ontwikkeling van kinderen vind ik heel belangrijk. Dit bied ik o.a. aan door het ontwikkelingsgericht onderwijs; kinderen zijn hier erg enthousiast over en ook als leerkracht word je hierdoor aangestoken. Verder vind ik het heel essentieel dat er een veilig klimaat in de groep is. Kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen door mij.

Groep 5 en 8

Mijn naam is Judith van Straten,

Met hart en ziel ben ik al vele jaren werkzaam als leerkracht groep 8 op de Korenaar.

Ik hoop dat kinderen, collega’s en ouders mij als een betrouwbare, creatieve leerkracht zien.

Ik gun alle kinderen een enthousiaste stap in de toekomst, waarbij wij “De korenaar” ze een zak vol met zelfstandigheid en zelfvertrouwen en kennis mee kunnen geven.

Groep 6A

Mijn naam is Linda Asberg en ik ben leerkracht aan ‘de Korenaar” sinds 2012.

Onderwijs is voor mij het mooiste vak wat er is. Voor kinderen het verschil maken is een prachtig doel, wat ik probeer na te streven. Graag doe ik dit in verbinding met het kind( voor mij nummer 1), het 5team en de ouders.

Daarbij ben ik ervan overtuigd dat je alleen kan werken als je het met veel plezier en humor doet en je vooral veilig voelt. Dat geldt mijns inziens ook voor de kinderen

Groep 6A

Mijn naam is Rina Slijkhuis en sinds 2004 ben ik werkzaam bij PCBO Apeldoorn. Dit schooljaar mag ik groep 8b begeleiden. Ik vind het leukste aan werken in het onderwijs dat geen dag hetzelfde is. De school is een plek voor kinderen om zich gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen zodat ze zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen om in de toekomst een mooie bijdrage aan onze samenleving te leveren. Daar zet ik me graag voor in!

Groep 6B

Mijn naam is Teuni Gerritsen. Sinds 2003 werk ik op De Korenaar als groepsleerkracht. In mijn werk staat het welbevinden van het kind voorop. Het is mijn streven de kinderen betekenisvol onderwijs aan te bieden, zodat ze zich optimaal naar eigen mogelijkheden ontwikkelen. Om goed onderwijs te kunnen geven vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen.

Groep 6B en vakleerkracht gym

Ik ben Niels van Leeningen en sinds 2018 op De Korenaar werkzaam als groepsleerkracht en vakleerkracht gym. Vanuit beide vakgebieden zet ik mij vooral in om kinderen alle talenten te ontplooien. Zij moeten hiervoor de vrijheid en het vertrouwen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Middels veel beweging, respectvolle omgang met elkaar en enthousiasme probeer ik dat doel te stimuleren.

Groep 7

Mijn naam is Nathalie Schut en ik ben sinds 2015 werkzaam op De Korenaar. Hiervoor heb ik tien jaar op een andere school gewerkt. Vanuit wederzijds respect, humor, en begrip hoop ik te komen tot een relatie met de kinderen die gebaseerd is op vertrouwen. Ik streef naar een betekenisvolle leeromgeving waarbij de wereld van buiten in de school wordt gehaald.

Ik probeer de kinderen eigenaarschap mee te geven door hen te stimuleren te geloven in eigen kunnen en daar trots op te zijn. Daarbij mogen kinderen zichzelf zijn, fouten maken en vooral ook successen proeven en vieren, ieder op zijn eigen unieke manier.

Groep 7/8

Ik ben Boaz Nagel en sinds 2015 werkzaam op PCBO De Korenaar. Als leerkracht vind ik het allerbelangrijkste dat een kind zich goed en veilig voelt in de klas. Daarnaast vind ik voorspelbaarheid, zelfstandigheid, kritisch naar jezelf kijken en eigenaarschap bij leerlingen belangrijk. Ik streef ernaar om leerlingen nieuwsgierig te maken en ze vervolgens ruimte te geven om zelf op onderzoek uit te gaan.

Groep 8

Mijn naam is Nelleke Grotenhuis. Sinds 2011 werk ik met enthousiasme op De Korenaar. Als leerkracht vind ik het belangrijk om een goede band op te bouwen met de kinderen, waarbij respect voor elkaar hebben een grote rol speelt. Van daaruit bouw ik samen met de kinderen aan hun ontwikkeling.

Lichte ondersteuning

Mijn naam is Wieky Meiboom-Mennega. Als leerkracht heb ik jaren de groepen 3 tot en met 8 mogen begeleiden. De laatste jaren heb ik groep 8 mogen begeleiden, een speciaal jaar voor de leerlingen, waarin veel gebeurt en wat mij veel plezier en energie geeft.
Daarbuiten heb ik ook veel andere school gerelateerde werkzaamheden verricht waaronder interne begeleiding, coach bij gedragsproblemen, rugzakbegeleiding en sociale vaardigheidstrainer.
Voor het lesgeven en begeleiden van een groep kinderen, vind ik het ervaren van veiligheid en onderling vertrouwen essentieel om tot leren te komen. Humor, van elkaar leren, zelfstandigheid en autonomie zijn elementen die het eigen leerproces versterken.
Samen met de collega’s wil ik graag meebouwen aan de groei van deze mooie school.

 

Onderwijsassistent

Mijn naam is Anouk Tijssen en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de Korenaar als onderwijsassistent op maandag, woensdag en vrijdag. Ik ben op deze dagen te vinden in verschillende groepen zoals: groep 4, 5 en 8. Als onderwijsassistent vind ik het belangrijk om extra ogen van de leerkracht te zijn. Ik help de leerkracht op verschillende manieren zoals: het bieden van extra oefening en uitleg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben, het begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken of het afnemen van toetsen en tests bij individuele leerlingen of groepen. Ik vind het belangrijk dat een kind zich prettig voelt in de klas en dat kinderen zich kunnen voorbereiden op de maatschappij. Ik probeer een band op te bouwen met de kinderen en hen een klein stukje muzikaliteit te geven.

 

Leerkrachtondersteuner

Ik ben Mandy Vianen en vanaf schooljaar '18-'19 werk ik als 'leerkrachtondersteuner' op de Korenaar. De functie zegt eigenlijk alles wat ik doe: de leerkracht ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren: werken met kinderen individueel, in groepjes of het tijdelijk overnemen van de klas. In alle gevallen vind ik het belangrijk dat de kinderen waar ik mee werk zich veilig en gewaardeerd voelen. Een voorwaarde om het fijn te hebben op school en om te kunnen presteren. Zowel op cognitief niveau als op sociaal emotioneel gebied! Kinderen moeten het leuk vinden om naar school te gaan, dat is mijn streven!

Wijk-ICT'er

Ik ben Bas, leerkracht en ICT’er. Ik blijf graag dicht bij mezelf. Ik ben creatief, muzikaal, geduldig, behulpzaam en zorgzaam. Ik zal altijd vragen hoe ik je kan helpen als ik zie dat je het druk hebt. Ik neem mijn werk serieus maar ik vind humor en een informele sfeer net zo belangrijk. Ik ben trots op wie ik ben, want ik ben genoeg!

Mijn naam is Janny Harmsen. Ik werk sinds 2008 voor de Stichting PCBO als administratief medewerker. Eerst werkte ik al mijn uren op één school en sinds een aantal jaren werk ik op vier scholen, waar De Korenaar er één van is. Ik zie door de jaren heen dat er veel op het MT en team afkomt qua administratie. Hoe fijn is het dat ik hen daarbij kan ondersteunen. En werk uit handen kan nemen, zodat zij zich op het onderwijs van de leerlingen kunnen richten. Ik verzorg de inschrijvingen of overstap van en naar een andere school, verlof, Parrokalender, bestellingen, jaarlijks overzetten van de groepen, enzovoort. Het werk is heel divers. Het is fijn om op de school zelf te mogen werken. Ik wil graag betrokken zijn bij de leerlingen, het team en de school. Het is gezellig en altijd wat te beleven.

Contact met ons? Graag!

Sfeer proeven op school en kijken in de klas. Dat kan bij ons en geeft u een waardevolle eerste indruk. Maak gerust een afspraak voor een kennismaking en een rondleiding op onze school. 

Contact