Schooltijden en vakanties/vrije dagen

Hieronder vindt u de nodige informatie betreffende de lestijden en de schoolvakanties/vrije dagen.

 

Schooltijden

De groepen 1 -2:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur  
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                   
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur                                 
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur                                        

 

 

Schooltijden

De groepen 3-4:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur    
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur      
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                        
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

 

Schooltijden

De groepen 5 t/m 8:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur    
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur      
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                        
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur       

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018 - 2019

Herfstvakantie: maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Krokusvakantie: maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019

Pasen: vrijdag 19 en maandag 22 april 2019

Meivakantie: maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren: maandag 10 juni 2019

Zomervakantie maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019

 

Studiedagen (kinderen zijn dan vrij!)

Donderdag 20 september 2018: groep 1 t/m 4

Donderdag 29 november 2018: groep 1 t/m 4

Maandag 4 maart 2019: alle groepen

Woensdag 20 maart 2019: alle groepen

Maandag 25 maart 2019 alle groepen:

Vrijdag 21 juni 2019: alle groepen

Vrijdag 19 juli: alle groepen

 

Studiemiddagen (kinderen zijn dan 's middags vrij!)

Donderdag 20 september 2018: groep 5 t/m 8

Donderdag 29 november 2018: groep 5 t/m 8

Vrijdag 21 december 2018: groep 5 t/m 8

Donderdag 18 april 2019: groep 3 t/m 8

Ouderbijdrage

Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is €45,- per kind per schooljaar. Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is een maximum bedrag ingesteld van €120,- per schooljaar. De ouderraad beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage. Als u moeite hebt met het betalen van de ouderbijdrage, kunt u steun vragen bij Stichting Leergeld (www.leergeldapeldoornvoorst.nl).

Ouderraad