Schooltijden en vakanties/vrije dagen

Hieronder vindt u de nodige informatie betreffende de lestijden en de schoolvakanties/vrije dagen.

 

Schooltijden

De groepen 1 -2:

  • Maandag  8.30 - 14.45 uur
  • Dinsdag  8.30 - 14.45 uur
  • Woensdag  8.30 - 12.30 uur                                   
  • Donderdag  8.30 - 14.45 uur
  • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur                                        

 

 

Schooltijden

De groepen 3 t/m 8:

  • Maandag  8.30 - 14.45 uur
  • Dinsdag  8.30 - 14.45 uur    
  • Woensdag  8.30 - 12.30 uur                                        
  • Donderdag 8.30 - 14.45 uur
  • Vrijdag  8.30 - 14.45 uur

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 -2022

Herfstvakantie: zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Goede vrijdag en Tweede Paasdag: vrijdag 15 april 2022 en maandag 18 april 2022

Koningsdag: woensdag 27 april 2022

Meivakantie: donderdag 28 april tot en met zondag 8 mei 2022

Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022

Zomervakantie zaterdag 11 juli tot en met zondag 21 augustus 2022

 

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij!)

Studiedag 1 woensdag 22 september 2021

Studiedag 2 maandag 25 oktober 2021

Studiedag 3 vrijdag 11 februari 2022 

Studiedag 4 donderdag 14 april 2022

Studiedag 5 dinsdag 7 juni 2022

 

Verlof

De bovengenoemde dagen zijn de vrije dagen voor uw kind(eren), mocht u hiervan af moeten wijken, dan kunt u hiervoor een verlofaanvraag doen bij de directie van de school. Hieraan zijn wel regels verbonden. Deze kunt u hier lezen. Het aanvraagformulier kunt u vragen bij de directie. Voor een doktersbezoek o.i.d. kunt u overleggen met de leerkracht.

Ouderbijdrage

Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is €45,- per kind per schooljaar. Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is een maximum bedrag ingesteld van €120,- per schooljaar. De ouderraad beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderraad