Schooltijden en vakanties/vrije dagen

Hieronder vindt u de nodige informatie betreffende de lestijden en de schoolvakanties/vrije dagen.

 

Schooltijden

De groepen 1 -2:

  • Maandag  8.30 - 14.45 uur
  • Dinsdag  8.30 - 14.45 uur
  • Woensdag  8.30 - 12.30 uur                                   
  • Donderdag  8.30 - 14.45 uur
  • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur                                        

 

 

Schooltijden

De groepen 3 t/m 8:

  • Maandag  8.30 - 14.45 uur
  • Dinsdag  8.30 - 14.45 uur    
  • Woensdag  8.30 - 12.30 uur                                        
  • Donderdag 8.30 - 14.45 uur
  • Vrijdag  8.30 - 14.45 uur

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020 - 2021

Herfstvakantie: zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie: zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Goede vrijdag en Tweede Paasdag: vrijdag 2 april 2021 en maandag 5 april 2021

Meivakantie: zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei 2021

Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2020

Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2020

Zomervakantie zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus 2021

 

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij!)

Studiedag 1 woensdag 30 september 2020

Studiedag 2 vrijdag 6 november 2020

Studiedag 3 donderdag 28 januari 2021 

Studiedag 4 dinsdag 15 juni 2021

 

Verlof

De bovengenoemde dagen zijn de vrije dagen voor uw kind(eren), mocht u hiervan af moeten wijken, dan kunt u hiervoor een verlofaanvraag doen bij de directie van de school. Hieraan zijn wel regels verbonden. Deze kunt u hier lezen. Het aanvraagformulier kunt u vragen bij de directie. Voor een doktersbezoek o.i.d. kunt u overleggen met de leerkracht.

Ouderbijdrage

Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is €45,- per kind per schooljaar. Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is een maximum bedrag ingesteld van €120,- per schooljaar. De ouderraad beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderraad