Schooltijden en vakanties/vrije dagen

Hieronder vindt u de nodige informatie betreffende de lestijden en de schoolvakanties/vrije dagen.

 

Schooltijden

De groepen 1 -2:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur  
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                   
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur                                 
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur                                        

 

 

Schooltijden

De groepen 3-4:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur    
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur      
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                        
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

 

Schooltijden

De groepen 5 t/m 8:

 • Maandag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur    
 • Dinsdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur      
 • Woensdag  8.30 - 12.15 uur                                        
 • Donderdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
 • Vrijdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur       

 

 

Schoolvakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019 - 2020

Herfstvakantie: zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020

Goede vrijdag en Tweede Paasdag: vrijdag 10 april 2020 en maandag 13 april 2020

Meivakantie: zaterdag 25 april tot en met woensdag 6 mei 2020

Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020

Zomervakantie zaterdag 18 juli tot en met zondag 30 augustus 2020

 

Studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij!)

Studiedag 1 vrijdag 1 november 2019

Studiedag 2 dinsdag 4 februari 2020

Studiedag 3 donderdag 26 maart 2020

Studiedag 4 woensdag 6 mei 2020

Studiedag 5 maandag 15 juni 2020

 

Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 vrij)

Vrijdag 19 juni 2020

 

Verlof

De bovengenoemde dagen zijn de vrije dagen voor uw kind(eren), mocht u hiervan af moeten wijken, dan kunt u hiervoor een verlofaanvraag doen bij de directie van de school. Hieraan zijn wel regels verbonden. Deze kunt u hier lezen. Het aanvraagformulier kunt u vragen bij de directie. Voor een doktersbezoek o.i.d. kunt u overleggen met de leerkracht.

Ouderbijdrage

Het onderwijs is in principe gratis. Om extra activiteiten te kunnen organiseren, wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor alle andere activiteiten en feesten waarvoor de school geen vergoeding krijgt van de overheid en die zonder de ouderbijdrage niet georganiseerd kunnen worden. De bijdrage is vrijwillig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is €45,- per kind per schooljaar. Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is een maximum bedrag ingesteld van €120,- per schooljaar. De ouderraad beheert voor de school deze vrijwillige ouderbijdrage. Als u moeite hebt met het betalen van de ouderbijdrage, kunt u steun vragen bij Stichting Leergeld (www.leergeldapeldoornvoorst.nl).

Ouderraad