Ouderraad

Wat is en doet de Ouderraad ?

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/ verzorgers van de kinderen van de Korenaar en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemene leden, waarvan 7 ouders en 2 leerkrachten. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het ondersteunen en meedenken bij de te organiseren activiteiten binnen en buiten de school, het beheren van de ouderbijdrage en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
De reguliere vergaderingen van de ouderraad zijn 1x per 6 weken. Daarnaast neemt een ieder deel in 1 of meer commissies om samen met enkele leerkrachten, de organisatie van een activiteit uit te werken. Activiteiten, waar de ouderraad meedenkt en ondersteunt zijn: Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, Projectweek, Sport- en Speldag, Avond 4-daagse, Schoolontbijt en natuurlijk de Schoolreisjes.
Het Pleinfeest, aan het einde van het schooljaar (mits het weer het toelaat) wordt in zijn geheel door de ouderraad georganiseerd. Gelukkig met ondersteuning van team en hulpouders op de avond van het feest!
De doelstelling van de ouderraad van de Korenaar is om de kinderen en de ouders, het gevoel te geven dat ze terug kunnen kijken op een goede, gezellige en leuke schooltijd met positieve herinneringen. Het is van wezenlijk belang dat er een positief en breed draagvlak is onder de ouders, om zo de betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden, het is onmogelijk om onze taken uit te voeren zonder betrokken ouders. Het is goed om te ervaren dat de Korenaar kan rekenen op een brede achterban, die bij de activiteiten haar steentje bij wil dragen.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact via het contactformulier.
Contact